New Consulate General of Sweden in San Francisco

07 Sep 2023

The Consulate General is expected to open during the first quarter of 2024. During the fall of 2023, staff is present to work with the establishment. The Consulate General will be located in San Francisco’s Financial district.

During the establishment phase, people in need of consular support are still referred to the Embassy of Sweden in Washington, DC and the Honorary Consulate of Sweden in San Francisco.

For more information, visit our Q&A page about the opening of a Consulate General in San Francisco.

More information about open positions at the new Consulate General in San Francisco can be found here.

Last updated 07 Sep 2023, 9.49 AM

New rules regarding Coordination numbers

Nya regler för samordningsnummer

Från och med 1 januari 2022 ändras reglerna för samordningsnummer. Ett samordningsnummer kommer att vara aktivt i fem år och blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte en anmälan om förnyelse har inkommit till Skatteverket.

Den enskilde kan själv ansöka/anmäla om förnyelse genom personlig inställelse hos skatteverket respektive Statens Servicecenter eller i samband med passansökan.

Läs mer på skatteverkets hemsida.

1 2 3 10