New rules regarding Coordination numbers

Nya regler för samordningsnummer

Från och med 1 januari 2022 ändras reglerna för samordningsnummer. Ett samordningsnummer kommer att vara aktivt i fem år och blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte en anmälan om förnyelse har inkommit till Skatteverket.

Den enskilde kan själv ansöka/anmäla om förnyelse genom personlig inställelse hos skatteverket respektive Statens Servicecenter eller i samband med passansökan.

Läs mer på skatteverkets hemsida.

CONSULATE E-MAIL LIST