The Seattle Consulate will be closed between December 23rd-January 2nd

The Consulate will be closed the week between Christmas and New Year (from Dec 23rd-and back on Jan 3rd). We wish you a Happy Holiday!

Om du är svensk medborgare och befinner dig i en nödsituation, vänligen kontakta Svenska Ambassaden i Washington DC +1 (202) 467 2600

 

New rules regarding Coordination numbers

Nya regler för samordningsnummer

Från och med 1 januari 2022 ändras reglerna för samordningsnummer. Ett samordningsnummer kommer att vara aktivt i fem år och blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte en anmälan om förnyelse har inkommit till Skatteverket.

Den enskilde kan själv ansöka/anmäla om förnyelse genom personlig inställelse hos skatteverket respektive Statens Servicecenter eller i samband med passansökan.

Läs mer på skatteverkets hemsida.

Sweden to strengthen diplomatic presence on US West Coast

The Swedish Government decided on November 3 to open a Consulate General in San Francisco, California. An enhanced diplomatic presence on the on the West Coast of the United States will create new opportunities for active trade promotion and promotion of Sweden. The decision also addresses the increasing demand from the Swedish business sector for coordination efforts and support in the region.

https://www.swedenabroad.se/en/embassies/usa-washington/current/news/sweden-to-strengthen-diplomatic-presence-on-us-west-coast/

1 2 3 9